Kuda Renggong dina basa sunda
KUDA RENGGONG 

Kuda Renggong mangrupa salah sahiji seni pintonan rahayat anu asalna ti Sumedang. Sanggem " renggong " di jero kasenian ieu mangrupa metatesis ti sanggem ronggeng yaktos kamonesan (nalika Sunda kanggo " ketrampilan " ) cara mapan kuda anu atos dilatih kanggo ngibing ngiring wirahma musik utamana kendang,anu biasana dianggo minangka media tunggangan dina arak-arakan anak sunat.

Sajarah Kuda Renggong
Nurutkeun tuturan sababaraha seniman,Kuda Renggong wedal mimiti ti desa Cikurubuk,Kacamatan Buah Dua,Kabupaten Sumedang. di jero hal mekar na Kuda Renggong ngalaman hal mekar anu cekap sae,ku kituna sumebar ka sagala rupa desa di sababaraha kacamatan di jabi Kacamatan Buah Dua. Sawawa ieu,Kuda Renggong menyebar oge ka wewengkon lianna di jabi Kabupaten Sumedang.

Wangun kasenian Kuda Renggong
Minangka seni pintonan rahayat anu ngawangun seni helaran (pawai,karnaval),Kuda Renggong atos ngembang ditingali ti pilihan wangun kuda na anu tegep sarta kiat,asesoris kuda sarta perlengkapan musik pengiring,para penari,dll.,sarta beuki dinten beuki semarak kalawan pelbagai kreasi para senimannya . Perkawis ieu kacatet dina saban festival Kuda Renggong anu diayakeun saban warsih na. Ahirna Kuda Renggong barobah kaayaan seni pintonan has Kabupaten Sumedang. Kuda Renggong kiwari atos barobah kaayaan komoditi pariwisata anu dipikawanoh sacara nasional sarta internasional.
Dina pintonan na,Kuda Renggong ngabogaan dua kategori wangun pintonan,antawis sanes ngawengku pintonan Kuda Renggong di desa sarta dina festival.

Pintonan di pemukiman Kuda Renggong
Pintonan Kuda Renggong dilaksanakeun sanggeus anak sunat rengse diupacarai sarta dibere dua,kaliwat kalawan dibaju wayang inohong Gatotkaca,pangeran baju has sunda kalawan tawis ngagunakeun bendo(sarupa topi jiga bendo,putri karajaan penunggang awewe di dandani meujeuhna na putri raja aya oge baju anu mewawakilkeun budaya anyar sepertos puteri bersayaplayaknya dongeng ti negri kulon,dinaikeun ka luhur kuda Renggong kaliwat diarak ninggalkeun imahna nguriling,ngalingkung desa. 

Musik pengiring kalawan caos sumanget ngiringkeun sambung nyambung kalawan lagu-lagu anu dipilih,antawis sanes Kaleked,Mojang Geulis,Rayak-rayak,Ole-ole Bandung,Kembang Beureum,Kembang Gadung,Jisamsu,dll. Sapanjang jalan Kuda Renggong usik ngibing dikurilingan ku sajumlah jalmi anu diwangun ti anak-anak,oge rumaja desa,sumawonten jalmi-sepuh ngiring wirahma musik anu beuki lami beuki rame. Panas sarta terik sarangenge kawas-bade tak menyurutkeun maranehanana kanggo teras usik ngibing sarta bersorak sorai meramekeun anak sunat. Kadangkala diselingi kalawan ekspose Kuda Renggong ngibing,beuki tabah Kuda Renggong kasebat panongton beuki bersorak sarta bertepuk panangan. Remen oge oge para panongton anu bade kaul

Powered by Blogger.